• Change your mindset. Change your life. 楽に生きるために(英日 2か国語サイト)

Enjoy English(英語楽習)

32 way too idealistic (220719)

(from FluentMInd 横山カズ)

 キレイ事

(kirei go to)

31 get accidentally involved (220718)

(from FluentMind 横山カズ)

とばっちりを受ける

(tobacchiri wo uke ru)

30 work wonders (220703)

(from FluentMind 横山カズ)

奇跡を起こす

(kiseki wo okosu)

29 Deep down, he knows it. (220627)

(from FluentMind 横山カズ)

うすうす彼は気づいている。

(usu usu kare wa kizuite iru)

28 The more water and wisdom we draw, the more abundant it will be. (220406)

(from FluentMind 横山カズ)

井戸の水も知恵も、汲めば汲むほど湧いてくる。

 (ido no mizu mo chie mo, kume ba kumu hodo wai te kuru.)

27 Luck is always around. (220404)

(from FluentMind 横山カズ)

 運はいつも目の前を通っているのです。

 (un wa itumo meno mae wo tootte iru no de su)

26 You are quick to hear. (220323)

(from FluentMind 横山カズ)

あなたは耳が速い.

 (anata wa mimi ga haya i)

25 I like the way she acts toward other people. (220319)

 (from 『パワー音読入門』横山カズ著)

 私、彼女の人への接し方が好きなんです。

 (watashi kanojo no hito eno sesshikata ga suki nan desu)

24 A true friend is somebody who tries to help me whenever I’m in trouble. (220317)

(from『”スピーキング”のための音読総演習』横山カズ著)

 本当の友達はいつだって困ったときに助けてくれる人。

 (honto no tomodachi wa itudatte komatta tokini tasukete kureru hito)

23 I wonder how to say this expression in English. (220316)

 (from『英語独学プラクティス』横山カズ著)

 この表現、英語でなんて言うのかな

 (kono hyogen eigo de nante iu no kana)

22 I have no idea what’s going on. (220315)

(from『”スピーキング”のための音読総演習』横山カズ著)

 まったく意味が分からない。

 (mattaku imi ga wakara nai)

21 What matters is the efforts you make at each moment.(220312)

(from『”スピーキング”のための音読総演習』横山カズ著)

結局最後は一瞬一瞬の努力がモノをいう。

 (kekkyoku saigo wa isshun isshun no dokyoku ga mono wo iu.)

20 We should stop underestimating our potential. (220310)

(from『”スピーキング”のための音読総演習』横山カズ著)

 自分の素質を低く見積もるのはやめよう。

 (jibun no soshitsu wo hikuku mitumoru no wa yame yo u)

19 But It was worth it for sure. (220309)

 (from『英語独学プラクティス』横山カズ著)

 でもやる価値は十分にあった。

 (demo yaru kachi wa jubun ni atta)

18 You have no time to waste and time flies much faster than you think. (220307)

 (from『”スピーキング”のための音読総演習』横山カズ著)

 無駄にする時間はないし、時間は思ってるよりずっと早くたつんです。

 (muda ni suru jikan ha nai shi, jikan wa omotte ru yori zutto hayaku tatsun desu)

17 That’s how you stop limiting yourself. (20220227)

(from『”スピーキング”のための音読総演習』横山カズ著)

そうすれば自分で自分の限界を超えられる。

(sou sureba jibun de jibun no genkai wo koe rare ru.))

16 Coffee wakes me up. (20220224)

(from『”スピーキング”のための音読総演習』横山カズ著)

 コーヒーを飲むと目が覚める。

 (ko-hi- wo nomuto mega sameru) 

15. Use it or lose it. (20220219)

(from『難訳・和英ビジネス語辞典』松本道弘(Michihiro Matsumoto)著)

使わなければ忘れる。

 (tukawa nakere ba wasure ru)

14 It works. (20220216)

(from『英語瞬発スピーキング』(横山カズ著)より)

 これ使えるよ。(これよく効くよ。)

 (kore tukaeru yo (kore yoku kiku yo))

13. I live for a moment like this. (20220212)

 (横山カズ先生のセッションFluentMindより)

人生の醍醐味を味わう。

 (jinsei no daigomi wo ajiwau)

12. What is your greatest strength? (20220211)

(from 『英語独学プラクティス』(横山カズ著))

 あなたの最大の強みは何でしょう。

 (anata no saidai no tsuyomi wa nan de sho)

11. I wonder if he’ll like the way I’m dressed. (20220205)

(『パワー音読入門』(横山カズ著))

 彼、私のかっこう気に入ってくれるかな。

 (kare, watashi no kakkou kini itte kureru kana.)

10. Bring only what you can carry. (20220204)

 (from 『ビジネス英語パワー音読トレーニング』(横山カズ著))

無理はしないようにしましょう。

 (muri wa shinai yo u ni shima shou)

9. You should stop being so hard on yourself. (20220202)

(from 『ビジネス英語パワー音読トレーニング』(横山カズ著))

 自分をそんなに責めるのはやめましょう。

 (jibun wo sonnna ni semeruno wa yame masho)

8. What goes up must come down.(20220201)

(from 『スピーキングのための音読総演習』(横山カズ著))

 人生山あり谷あり。

 (jinnsei yama ari tani ari)

7. , which is what makes me who I am. (20220130)

(from 『スピーキングのための音読総演習』(横山カズ著))

 それが私を私たらしめているもの。

(sore ga watashi wo watashi tarashimeteiru mono)

6. You are my driving force. (20220129)

(translated by Kaz Yokoyama) 

 君がいるから頑張れる。

 (kimi ga irukara gannbareru.)

*Tell us about your driving force. (from 『ビジネス英語パワー音読トレーニング』(横山カズ著))

やる気の源について教えてください。(yaruki no minamoto ni tuite oshiete kudasai)

5. Fear of asking. Fear of learning. (20220128)

(from『難訳・和英ビジネス語辞典』松本道弘(Michihiro Matsumoto)著)

聞くは一時の恥。聞かぬは一生の恥。

 (kiku wa ittoki no haji. kikanu wa isshyo no haji.)

4. He is a good listener. (20220128)

(from『難訳・和英ビジネス語辞典』松本道弘(Michihiro Matsumoto)著)

 彼は聞き上手だ。

 (kare wa kiki jouzu da)

3. The more you give, the more you get. (20220127)

(from『難訳・和英ビジネス語辞典』松本道弘(Michihiro Matsumoto)著)

 情けは人のためならず。

 (nasake wa hito no tame narazu.)

2. It’s time to get out of our comfort zone. (20220127)

(from 『スピーキングのための音読総演習』(横山カズ著))

 ぬるま湯から出る時がきた。

(nurumayu kara deru toki ga kita.)

1. develop one’s character (20220127)

(from『難訳・和英ビジネス語辞典』松本道弘(Michihiro Matsumoto)著)

人間を磨く

(ningen wo migaku)